NOVA POVEZNICA ZA PRORAČUN:

Poveznica proračuna: https://proracun.hr/proracuni.php?kid=79

2024.

- Odluka o izvršavanju proracuna 2024 (Datum objave: 29.11.2023.)

- Vodic za gradane Opcine Klostar Podravski za 2024 godinu (Datum objave: 29.11.2023.)

- PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026 (Datum objave: 29.11.2023.)

- VODIČ KROZ PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU (Datum objave: 29.11.2023.)

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU (Datum objave: 29.11.2023.)

- PRIJEDLOG proračuna Općine Kloštar Podravski 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU (Datum objave: 10.11.2023.)

- VODIČ ZA GRAĐANE – Proračun 2024. (Datum objave: 10.11.2023.)

- Obrazloženje plana Proračuna 2024. (Datum objave: 10.11.2023.)

2023.

- IZVJESTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2023. GODINU.xlsx  (Datum objave: 15.2.2024.)

- Potvrda (Datum objave: 15.2.2024.)

- III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. (Datum objave: 27.12.2023.)

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski 2023 (Datum objave: 29.11.2023.)

- OBRAZLOŽENJE II.Rebalansa 2023 (Datum objave: 29.11.2023.)

- VODIČ ZA GRAĐANE – kroz II. izmjene i dopune rebalansa za 2023. (Datum objave: 29.11.2023.)

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.09.2023 (Datum objave: 10.10.2023.)

- Referentna stranica (Datum objave: 10.10.2023.)

- Potvrda o učitanim financijskim izvještajima (Datum objave: 10.10.2023.)

- IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Datum objave: 10.10.2023.)

- VODIČ ZA GRAĐANE – po polugodišnjem izvještaju (Datum objave: 25.9.2023.)

- VODIČ ZA GRAĐANE – kroz I. izmjene i dopune rebalansa za 2023 (Datum objave: 25.9.2023.)

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna oPĆINE ZA 2023. GODINU (Datum objave: 25.9.2023.)

- I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025 (Datum objave: 25.9.2023.)

- Financijski izvještaj (Datum objave: 10.07.2023.)

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Datum objave: 11.04.2023.)

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Ref. Lista (Datum objave: 11.04.2023.)

- Obrazloženje Proračuna za 2023 i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Datum objave: 7.12.2022.)

- PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. (Datum objave: 7.12.2022.)

- Vodič za građane (Datum objave: 7.12.2022.)

- PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU (Datum objave: 2.11.2022.)
   - Obrazloženje prijedloga proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Datum objave: 2.11.2022.)

2022.

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2022. godinu (Datum objave: 31.05.2023.)

- IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022.-31.12.2022. (Datum objave: 15.02.2023.)

- III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU (Datum objave: 29.12.2022.)

- IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA OD 01.01.-30.09.2022. (Datum objave: 10.10.2022)

- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2022. GODINU (Datum objave: 14.9.2022.)

- PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2022 GODINU (Datum objave: 08.09.2022.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Datum objave: 11.7.2022.)

- II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022 GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023 I 2024 GODINU.xls (Datum objave: 28.06.2022. )

- OBRAZLOŽENJE II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022 (Datum objave: 28.06.2022. )

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-31.3.2022. (Datum objave: 10.4.2022.)

- IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU (Datum objave: 8.4.2022.)

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. 2/2 (Datum objave: 15.2.2022.)

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. 1/2 (Datum objave: 15.2.2022.)

- PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2022. i projekcije za 2023. i 2024 (Datum objave: 06.12.2021.)

- Uputa za izradu proračuna za 2022. godinu (Datum objave: 07.12.2021.)

- Vodič za građane 2022 - Općina Kloštar Podravski (Datum objave: 07.12.2021.)

- Obrazloženje proračuna 2022 (Datum objave: 07.12.2021.)

- Odluka o izvršavanju proračuna 2022 (Datum objave: 07.12.2021.)

- Vodič za građane 2022 - Općina Kloštar Podravski (Datum objave: 14.11.2021.)

- Uputa_za_izradu_proracuna_za_2022._godinu (Datum objave: 14.11.2021.)

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2022. (Datum objave: 14.11.2021.)

- PRIJEDLOG PRORAČUNA 2022. i projekcije za 2023. i 2024 (Datum objave: 14.11.2021.)

2021.

- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2021. GODINU (Datum objave: 8.4.2022.)

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu i Projekcije Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2022. i 2023. godinu. (Datum objave: 29.12.2021.)

- Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2021.-30.09.2021. (Datum objave: 08.10.2021.)

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za prvo polugodište 2021. godine (Datum objave: 28.9.2021.)

- Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za prvo polugodište 2021. godine (Datum objave: 14.9.2021.)

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2021.-30.06.2021. (Datum objave: 9.7.2021.)

- Izvještaj o obvezama (Datum objave: 14.4.2021.)

- Odluka o izvršavanju proračuna 2021 (Datum objave: 29.12.2020.)

- Opći dio proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (Datum objave: 29.12.2020.)

- Posebni dio proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (Datum objave: 29.12.2020.)

- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. (Datum objave: 29.12.2020.)

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2021 (Datum objave: 29.12.2020.)

- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (Datum objave: 03.12.2020.)

- Govor načelnika i opis Poračuna za 2021. godinu - Općina Kloštar Podravski (Datum objave: 02.11.2020.)

- Prijedlog Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu-OPĆI DIO (Datum objave: 02.11.2020.)

- Prijedlog Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu-POSEBAN DIO (Datum objave: 02.11.2020.)

- OBRAZAC - savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu (Datum objave: 02.11.2020.)

- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. (Datum objave: 02.11.2020.)

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2021-1.docx (Datum objave: 02.11.2020.)

- VODIČ ZA MJEŠTANE UZ PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI (Datum objave: 02.11.2020.)

- Uputa za izradu proracuna za 2021. godinu (Datum objave: 02.11.2020.)

2020.

- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2020. GODINU (Datum objave: 29.3.2021.)

- IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA RAZDOBLJE 01.01.- DO 31.12.2020. (Datum objave: 29.3.2021.)

- Bilješke (Datum objave: 15.2.2021.)

- Potvrda FINA (Datum objave: 15.2.2021.)

- Izvještaji proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020-31.12.2020. (Datum objave: 15.2.2021.)

- IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022 (Datum objave: 29.12.2020.)

- Odluka o izvršavanju proračuna 2020 (Datum objave: 23.12.2020.)

- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE (Objavljeno: 23.9.2020.)

- PRIJEDLOG - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE (Objavljeno: 15.9.2020.)

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01.2020.-30.06.2020. - Objavljeno 8.7.2020.

- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2019 KONAČNA OBJAVA - Objavljeno 7.7.2020.

- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. ožujak 2020. (Datum objave: 8.7.2020.)

- FINA - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Datum objave: 8.7.2020)

- Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. ožujak 2020. (Datum objave: 8.5.2020.)

- FINA - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Datum objave: 8.5.2020)

- PRORAČUN 2020. i projekcije za 2021. i 2020. (Datum objave: 23.12.2019.)

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU (Datum objave: 23.12.2019.)

- VODIĆ ZA MJEŠTANE UZ PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU (Datum objave: 23.12.2019.)

- Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog proračuna Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2020.

- PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (Datum objave: 15.11.2019.)

2019.

2018.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2018. GODINU

PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

 

2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU

- IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU

PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2017. GODINU

 

2016.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2016. GODINU

- II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

- I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

 

2015.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2015. GODINU

 

2014.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE