Jednostavna javna nabava

Registar ugovora

POPIS JAVNIH NABAVA

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI / Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prugovac-Kozarevac

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

IZJAVE O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 120/2016)

- IVAN ČUPEN

- NATAŠA MARTINČEVIĆ

- SINIŠA PAVLOVIĆ

- ZLATKO PATAČKO

 

Izjava Općinskog načelnika o nepostojanju sukoba interesa

2023.

- Plan Nabave 2023. (Excel)

2022.

- Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022 godinu (Datum objave: 8.3.2023.)

- Plan Nabave 2022. (Excel)

- Plan nabave 2022. (Dokument)

2021.

- STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. GODINU (Datum objave: 10.3.2022.)

- Izmjena plana nabave za 2021. godinu (Datum objave: 4.2.2021.)

- SAVJETOVANJE - IZGRADNJA ŠKOLSKO SPORTSKE DVORANE KLOŠTAR PODRAVSKI (Dokumentacija) - Datum objave: 22.1.2020.

- PLAN NABAVE 2021 (Dokument)

- PLAN NABAVE 2021 (Excel)

2020.

-STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2020. GODINU

- Plan Nabave - OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI - 2020

- Izmjena plana nabave za 2020 godinu.

- Plan nabave za 2020. godinu

- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

- Plan nabave za 2020. godinu - II IZMJENA

- Statističko izvješće o Javnoj nabavi za 2019. godinu

- Plan nabave za 2020. godinu

- Tablica plana nabave za 2020. godinu

2019.

- DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU

- Prethodno savjetovanje za predmet nabave Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta

- Certifikat u javnoj nabavi - Nataša Martinčević

Plan nabave Općine Kloštar Podravski u 2019. godini

Plan nabave Općine Kloštar Podravski u 2019. godini (Tablica)

Statističko izvješće za 2018. godinu


2017.

- Statističko izvješće o Javnoj nabavi za 2017. godinu

I. Izmjene plana nabave Općine Kloštar Podravski za 2017. godinu

Plan nabave Općine Kloštar Podravski u 2017. godini

 

2016.

- Plan nabave Općine Kloštar Podravski u 2016. godini

- Registar ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga za 2016. godinu

 

2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga za 2015. godinu

Evidencija sklopljenih ugovora u 2015. godini

Troškovnik Dječjeg vrtića

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti rekonstrukcije i nadogradnje građevine društvenog standarda s prenamjenom u Dječji vrtić

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave komunalnog vozila

 

2014.

Evidencija sklopljenih ugovora u 2014. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

2013.

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Općini Kloštar Podravski

Evidencija sklopljenih ugovora u 2013. godini

- Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

- Koncesija 1

Koncesija 2

 

2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2012. godinu

PLAN NABAVE Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Obrazac koncesije

 

2011.

- Javna nabava - poduzetnicka zona "Istok"

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. godinu

PLAN NABAVE Općine Kloštar Podravski u 2012. godini

 

2010.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. godinu