Kontaktirajte nas

Općina Kloštar Podravski

OIB: 89238941129

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

048/816 066

opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljkom: 7:00 - 15:00 sati

Utorak: 7:00 - 17:00 sati

Srijeda, četvrtak: 7:00 - 15:00 sati

Petak: 7:00 - 13:00 sati

Nataša Martinčević
mag.admin.publ.
Pročelnica JUO
procelnik.natasa@klostarpodravski.hr
Dubravka Domović
bacc. admin. publ.
Viša referentica za administrativne poslove
administracija.dubravka@klostarpodravski.hr
Tomislav Šimunko
Referent – komunalni redar
komunalni.redar.tomislav@klostarpodravski.hr
Sanja Seleš
Referentica za računovodstvene poslove
sanja.seles@klostarpodravski.hr
Andrea Živko
Stručna suradnica za računovodstvene poslove
andrea.zivko@klostarpodravski.hr