15. Sjednica OV

12 Svibanj, 2015

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Podravski

Odluku o ovlaštenju općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za potpisivanje Sporazuma o povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Poziv za prikupljanje ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini