Prijava štete od prirodne nepogode

Prijava štete od prirodne nepogode

10 Veljača, 2023

Župan Koprivničko-križevačke županije, a na inicijativu načelnika Općine Kloštar Podravski, dana 09. veljače 2023. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar za područje Grada Đurđevca i Općine Kloštar Podravski KLASA: 920-02/23-01/33, URBOJ:2137-04/11-23-3 od 09. veljače 2023.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode olujnog i orkanskog vjetra koji je zahvatio područje Općine Kloštar Podravski dana 04. veljače 2023. godine, da prijave štetu u poljoprivredi i građevinama, Općinskom povjerenstvu Općine Kloštar Podravski za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu PN.

Oštećenici mogu obrazac PN popuniti, potpisati i poslati:

- elektronskim putem na link koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr  opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

- osobno u prostorijama Općine Kloštar Podravski

- zemaljskom poštom na adresu: Općina Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski, s naznakom: za prirodnu nepogodu – olujni vjetar

 

Obrazac PN se može preuzeti i u pisarnici općinske uprave, radnim danom uredovnog vremena, na adresi: Općina Kloštar Podravski, Ulica Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski.

 

ROK ZA PRIJAVU ŠTETE JE ZAKLJUČNO  17. veljače 2023. do 13.00 sati

 

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Obrazac PN
  • Zahtjev za potporu 2022 godine (preslika)
  • Osobnu iskaznicu (preslika)