Županijska uprava za ceste Križevci  i Općina Kloštar Podravski sklopili su ugovor o suradnji na asfaltiranju ceste Kozarevac  - Mala Črešnjevica

Županijska uprava za ceste Križevci i Općina Kloštar Podravski sklopili su ugovor o suradnji na asfaltiranju ceste Kozarevac - Mala Črešnjevica

14 Kolovoz, 2018

Ugovorne strane utvrdile su da će zajednički sudjelovati u projektu modernizacije dijela javne ceste oznake LC 26130 (Kozarevac (LC 26129) - Mala Črešnjevica (ŽC 2234)) , na dionici od Kozarevca (LC 26129) do granice sa Virovitičko - podravskom županijom.
Vrijednost radova procjenjuje se na iznos od 787.343,75 kuna.