Vijeće za prevenciju Općine Kloštar Podravski sprečava stradavanje biciklista

25 Travanj, 2016

kozarevac 1Dana 24.04.2016. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Kozarevcu, u vjeronaučnoj dvorani Župe Kozarevac, izvršena je preventivna aktivnost registracije bicikala, a vezano uz daljnje provođenje projekta “Registracija bicikala” od strane kontakt policije policijske postaje Đurđevac, a u suradnji sa Vijećem za prevenciju Općine Kloštar Podravski, Đurđevačkim dekanatom i Župom Kozarevac.

Istom prilikom registrirano je 20 bicikala, podijeljeno je 85 prsluka i bljeskalica, izvršena podjela letaka, te su svi prisutni i zainteresirani nagrađeni promotivnim materijalom za vozače bicikala i to reflektirajućim prslucima i bljeskalicama. Ujedno vozači bicikala su upozoravani na bolju uočljivost prilikom upravljanja biciklima i prilikom kretanja po cesti kao pješaci.
Napominjemo da je tijekom 2015. godine na području policijske postaje Đurđevac registrirano 260 bicikala te se provođenje projekta nastavlja i tijekom ove 2016. godine.

{gallery}2542016{/gallery}