Uspješna realizacija još jednog projekta !

Uspješna realizacija još jednog projekta !

28 Siječanj, 2021

       U tijeku su završni radovi na projektu RECIKLAŽNO DVORIŠTE U OPĆINI KLOŠTAR PODRAVSKI. Održan je koordinacijski sastanak, utvrđena je trenutna situacija i nastavlja se s potrebnim koracima koji vode završetku još jednog projekta.

     Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u sustavu gospodarenja otpadom. Glavna svrha uspostave reciklažnih dvorišta je:

- potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada iz kućanstva te električnog i elektroničkog otpada,

- potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija i mase te posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade.

    Napominjemo, u komunalnom pogonu postavljena je mosna vaga te će  stanovnici Općine Kloštar Podravski uskoro moći koristiti dostupne usluge i na organiziran i zakonit način odlagati otpad. (dd)

Foto: Ivan Nemet