Upisi u dječji vrtić

Upisi u dječji vrtić

5 Srpanj, 2023

Dječji vrtić Igra

Kneza Domagoja 93

48000 Koprivnica

 

KLASA: UP/I-034-02/23-01/01

URBROJ: 2137-99-01-23-08

Koprivnica, 5. srpnja 2023.

 

 

            Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 4. stavka 5. i članka 15. stavka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, ravnateljica Dječjeg vrtića IGRA dana 5. srpnja 2023. godine objavljuje

 

 

OGLAS

o upisu djece u Dječji vrtić IGRA, Područni objekt Kloštar Podravski

za pedagošku godinu 2023./2024.

 

  1. Upis se provodi za šest slobodnih mjesta u redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od jedne do tri godine života koji će se ostvarivati u Područnom objektu Kloštar Podravski (Oderjan 40, Kloštar Podravski).

 

  1. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 5. srpnja 2023. (srijeda) do 19. srpnja 2023. (srijeda) u vremenu od 8:00 do 13:00 sati na adresi Područnog objekta Kloštar Podravski u Kloštru Podravskom, Oderjan 40.

Zahtjevi za upis djece s prilozima mogu se poslati i preporučenom poštom na adresu Dječjeg vrtića Igra, Kneza Domagoja 93, 48000 Koprivnica.

 

  1. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Zahtjev za upis djeteta (obrazac zahtjeva preuzima se na upisnom mjestu ili na

    internetskoj stranici Vrtića vrticigra.hr)

2. Rodni list djeteta - kopija

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ili Uvjerenje MUP-a o prebivalištu

    roditelja i djeteta, ne starije od 6 mjeseci

4. Potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (izdaje

    nadležni liječnik - pedijatar neposredno prije polaska u vrtić)

5. Ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes

 

  1. Rješenje o upisu djece bit će doneseno u roku od najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

 

  1. Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektroničke pošte: djecji.vrtic.igra@gmail.com te putem telefona 048/864-166.

 

 

RAVNATELJICA

 

Gabrijela Golub, prof.

 

 

 

Objava:

1. Internetska stranica i oglasna ploča Dječjeg vrtića Igra

2. Internetska stranica i oglasna ploča Općine Kloštar Podravski