U Općini Kloštar Podravski održan sastanak suradnje

22 Studeni, 2017

sastanak22112017U utorak, 21.11. 2017. godine na inicijativu načelnika Općine Kloštar Podravski i predsjednika LAG-a "PODRAVINA", Siniše Pavlovića, održan je sastanak suradnje između LAG-a "PODRAVINA" i tvrtke DRAFT d.o.o. Sastanku su još prisustvovali Davor Deskar ispred tvrtke DRAFT d.o.o i Mihaela Lončar, voditeljica LAG-a "PODRAVINA". Osnivači tvrtke DRAFT d.o.o. su Općina Kloštar Podravski, Pitomača, Špišić Bukovica i Podravske Sesvete, a osnovana je s ciljem pružanja potpore u realizaciji projekata za korisnike ovih navedenih općina. Općina Kloštar Podravski i Općina Podravske Sesvete su također i članovi LAG-a "PODRAVINA"

Voditeljica LAG-a "PODRAVINA" predstavila je mjere i tipove operacija koj će biti financirani od strane LAG-a, a u okviru Mjere 19.2 koja se odnosi na Provedbu Lokalne razvojne strategije 2014-2020. Početak objave natječaja planiran je za siječanj 2018. godine.

Direktor DRAFT d.o.o. Davor Deskar također je naglasio kako je suradnja nužna radi pružanja pravodobnih informacija korisnicima na području spomenutih općina. Tu se također može povući i poveznica suradnje između dva LAG-a, a to su LAG "PODRAVINA" i LAG Virovitički prsten. Prioritet je animacija i informiranje korisnika o mjerama Ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Također se veća pažnja treba posvetiti udrugama kao korisnicima proačunskih sredstava te ih kroz organiziranje različitih radionica usmjeravati na prijave projekata kako bi se eventualno rasteretili općinski proračuni.

Zaključeno je kako je i važan oblik suradnje svakako i onaj s razvojnim agencijama na području obadvije županije.