TRETMAN SUSTAVNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE

TRETMAN SUSTAVNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE

4 Prosinac, 2020

Općina Kloštar Podravski  obavještava svoje mještane da će

SANITACIJA d.o.o. iz Koprivnice

PROVODITI TRETMAN SUSTAVNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE

Prema sljedećem rasporedu, u naseljima:

 

KLOŠTAR PODRAVSKI I BUDANČEVICA   U PONEDJELJAK, 7. PROSINCA 2020.

PRUGOVAC I KOZAREVAC U UTORAK I SRIJEDU, 8. I 9. PROSINCA 2020.