Sastanak: Deficitarna zanimanja

Sastanak: Deficitarna zanimanja

16 Svibanj, 2018

Prema zaključku Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, a povezano s točkom donošenje Odluke o stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja s područja Općine Kloštar Podravski, koja je bila na dnevnom redu 11. sjednice održane 2. svibnja 2018. godine, općinski načelnik je sazvao radni sastanak s gospodarstvenicima. 

Prisutni su raspravljali na tu temu i najavili zajedničku suradnju s Osnovnom školom Kloštar Podravski. Obzirom da to da se bliži kraj školske godine i vrijeme da se osmaši odluče o daljnjem školovanju, trenutak je idealan za provedbu ovog plana. Dogovoreno je da će firme s našeg područja prirediti prezentaciju za učenike 8.-ih razreda, a Općina Kloštar Podravski izraditi primjer trojnog Ugovora o sufinanciranju deficitarnih zanimanja.
Cilj sastanka je utvrditi potrebe deficitarnih zanimanja te potaknuti obrazovanje naših budućih srednjoškolaca za obrtnička zanimanja koja nedostaju u našoj općini i bližoj okolici. Na taj način se može financijski pomoći u samom procesu obrazovanja, ali isto tako i osigurati radno mjesto po završetku školovanja u RASCU d.o.o., BISTRI d.o.o., HRASTICU, KARAS d.o.o. i HERBAS d.o.o..