Rješenje o određivanju biračkih mjesta u Općini Kloštar Podravski

31 Kolovoz, 2016

IZBORNO POVJERENSTVO II. IZBORNE JEDINICE

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo II. izborne jedinice donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA