REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D2 U NASELJU KLOŠTAR PODRAVSKI  I BUDANČEVICA S IZGRADNJOM PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE

REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D2 U NASELJU KLOŠTAR PODRAVSKI I BUDANČEVICA S IZGRADNJOM PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE

3 Veljača, 2021

Hrvatske ceste d.o.o. kao upravitelj državne ceste D2 upućuju

 

JAVNI POZIV

 

svim nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena državna cesta D2 na dionici koja prolazi kroz naselja i katastarske Općine Kloštar Podravski i Budančevicu.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna državna cesta, da je u prosincu 2020. godine započeo postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja državne ceste D2.

Hrvatske ceste d.o.o. uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije Vedrana Stojnovića i Ivana Sambunjaka, iz tvrtke Geoprem d.o.o. iz Osijeka,  u utorak, 9. veljače 2021. godine početi s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena navedena državna cesta u naseljima Kloštar Podravski i Budančevica.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena državna cesta moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 10. veljače 2021. godine od 15:30 do 17:00 sati u sali Društvenog doma u Kloštar Podravskom.

Hrvatske ceste d.o.o.