REALIZACIJA POVIJESNOG PROJEKTA  ZA OPĆINU KLOŠTAR PODRAVSKI VRIJEDNOG 122,5 MILIJUNA  KUNA!

REALIZACIJA POVIJESNOG PROJEKTA ZA OPĆINU KLOŠTAR PODRAVSKI VRIJEDNOG 122,5 MILIJUNA KUNA!

24 Kolovoz, 2021

Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture ima za cilj unapređenje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Kloštar Podravski, a stanovnici koji su trenutno priključeni na postojeći sustav javne odvodnje i javne vodoopskrbe će nakon provedbe projekta imati mogućnost besplatnog priključka na novi sustav javne odvodnje i novi sustav vodoopskrbe.

Provedbom ovog projekta na području naše općine izgradit će se u  svim naseljima vodoopskrbni cjevovod ukupne dužine 23.640 metara i fekalna kanalizacija ukupne dužine 31.872 metra te omogućiti 1481 priključak na javnu vodoopskrbu i 1563 priključka na javnu odvodnju.

Potpisan je ugovor za izvođenja radova u naseljima Kloštar Podravski, Budančevica, Kozarevac i Prugovac za sustav odvodnje koji obuhvaća izgradnju gravitacijskih kanala (31.032,19 m), izgradnju tlačnih cjevovoda (6.984,02 m), izgradnju crpnih stanica (10 kom) i izvođenje pripreme za kućne priključke na kanalizacijsku mrežu (1.563 kom).

Ovaj povijesni projekt za našu općinu vrijedan 122,5 milijuna kuna potpisao je načelnik Siniša Pavlović s partnerima: zamjenikom direktora Hrvatskih voda Davorom Vukmirićem, direktorom Komunalija d.o.o. Đurđevac Tomislavom Kolarićem i direktorom Bistre d.o.o. Đurđevac Krešimirom Habijanec. (dd)