Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada

28 Prosinac, 2018

Poštovani svi,

U prilogu Vam dostavljamo prijedlog rasporeda odvoza miješanog komunalnog otpada za siječanj i veljaču 2019. godine od strane Drava Koma d.o.o. Reciklabilni otpad (papir i plastika odvojeno na kućnom pragu) sakupljat će se za sada zadnji odvoz u mjesecu, međutim konačan raspored odvoza reciklabilnog otpada za ostale mjesece u godini biti će poslan naknadno sa rasporedom za odvoz miješanog komunalnog otpada za preostale mjesece u godini. O svim eventualnim promjenama u odvozu reciklabilnog otpada bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Raspored za odvoz biorazgradivog komunalnog otpada biti će formiran naknadno nakon prikupljanja Izjava od korisnika u kojima se izjašnjavaju o predavanju biorazgradivog otpada ili o kompostiranju na vlastitim kompostištima.

Za sva ostala pitanja i prijedloge stojimo Vam na raspolaganju.