Priprema projektnih prijedloga

13 Siječanj, 2017

Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski donijelo je Odluku o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta "Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete" za područje Općine Kloštar Podravski.
Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na iznos 115.000.000,00 kuna od čega je nacionalna komponenta 28% . Nacionalnu komponentu čine sredstva Hrvatskih voda i lokalna komponenta od 3,22 %. Lokalnu komponentu sufinancira Općina Kloštar Podravski uz pomoć Fonda regionalnog razvoja 2,52%, a ostatak od 0,6% sufinancira Općina Kloštar Podravski i Županija.
U svezi sveobuhvatnog rješavanja problema prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i za naselje Kozarevac, koje nije obuhvaćeno navedenim projektom, a zbog mogućnosti sufinanciranja iz fondova EU, proveden je postupak bagatelne nabave putem javne objave poziva u cilju pribavljanja ponuda za izradu idejnog i glavnog projekta za naselje Kozarevac. Po objavi Poziva dostavljena je prihvatljiva ponuda od strane IPZ d.d. Zagreb na iznos od 198.750,00 kuna bez PDV-a.
Izrada dokumentacije za rješavanje problema vodoopskrbe i odvodnje odpadnih voda je u završnoj fazi te će Općina Kloštar Podravski spremna dočekati prijavu za financiranje iz fondova EU.