PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE

16 Lipanj, 2023

Župan Koprivničko-križevačke županije, a na inicijativu načelnika Općine Kloštar Podravski, dana 15. 06. 2023. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode poplava za područje  Općine Kloštar Podravski KLASA: 920-02/23-01/38, URBOJ:2137-04/11-23-2 od 15. lipnja 2023.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode poplava koje su zahvatile područje Općine Kloštar Podravski, da prijave štetu u poljoprivredi, Općinskom povjerenstvu Općine Kloštar Podravski za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu PN.

Oštećenici mogu obrazac PN popuniti, potpisati i poslati:

- elektronskim putem na link koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr  opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

- osobno u prostorijama Općine Kloštar Podravski

- zemaljskom poštom na adresu: Općina Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski, s naznakom: za prirodnu nepogodu – poplave

 

Obrazac PN se može preuzeti i u pisarnici općinske uprave, radnim danom uredovnog vremena, na adresi: Općina Kloštar Podravski, Ulica Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski.

 

ROK ZA PRIJAVU ŠTETE JE ZAKLJUČNO  23.06. 2023. do 13.00 sati

 

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  • Obrazac PN
  • Zahtjev za potporu 2023 godine (preslika)
  • Osobnu iskaznicu (preslika)