PRIJAVA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA SA PODRUČJA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI RADI PRIHVATA I SMJEŠTAJA IZBJEGLICA IZ UKRAJINE

PRIJAVA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA SA PODRUČJA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI RADI PRIHVATA I SMJEŠTAJA IZBJEGLICA IZ UKRAJINE

4 Ožujak, 2022

Molimo vlasnike privatnih smještajnih kapaciteta koji su voljni iste ustupiti na raspolaganje u slučaju potrebe za prihvat izbjeglica iz Ukrajine, da se jave u Općinu Kloštar Podravski na

telefon  816 066

ili na e-mail:

 opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Podatke je poželjno dostaviti do petka, 11. ožujka 2022. godine.