POZIVAJU SE GRAĐANI DA PRIJAVE ZAPUŠTENA ZEMLJIŠTA

POZIVAJU SE GRAĐANI DA PRIJAVE ZAPUŠTENA ZEMLJIŠTA

7 Kolovoz, 2018

U prostorijama Gradske knjižnice u Đurđevcu, održan je sastanak na tematiku poljoprivrednog redara.

Podsjećamo da poljoprivredni redar sukladno zajedničkom sporazumu obavlja poslove na području Grada Đurđevca, te na području općine  Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.

Poslovi poljoprivrednog redara obuhvaćaju provođenje važećih odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina prethodno usvojenih od predstavničkih tijela Grada Đurđevca i općina. Agrotehničke mjere podrazumijevaju: minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje razine organske tvari u tlu, održavanje strukture tla i zaštita od erozije.

Poljoprivredni redar će na temelju zaprimljenih prijava obilaziti i dokumentirati sve zapuštene parcele, a zatim će pronaći vlasnika, te mu poslati upozorenje, a ukoliko on ne uredi površinu u zadanom roku dobit će i novčanu kaznu.

Ovom prilikom pozivaju se građani da prijave neodržavanje susjednih površina radi sprečavanja zakorovljenosti, te nastanka i širenja bolesti i nametnika.

Poljoprivredni redar će redovno na temelju zaprimljenih prijava obilaziti i dokumentirati sve zapuštene parcele, a dužnost svi vlasnika nekretnina je da uređuju i održavaju svoje površine, te ih drže pod kulturom koja je prijavljena.

Poljoprivredni redar će svakog ponedjeljka obilaziti zemljišta na području Općine Kloštar Podravski.

Slučajeve zapuštenih parcela i podatke o vlasnicima istih građani mogu prijaviti na mail: poljoprivredni.redar@djurdjevac.hr ili osobnim dolaskom u Općinu Kloštar Podravski.