Poziv Udrugama - Dostava financijskih izvješća za 2017. godinu

Poziv Udrugama - Dostava financijskih izvješća za 2017. godinu

27 Veljača, 2018

Poštovani,

Sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“ 74/2014 i 70/17), članku 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski ovim Vas putem podsjećamo da ste nam obavezni do 28.veljače 2018.g. dostaviti financijski izvještaj za 2017.godinu sa pripadajućom dokumentacijom.
Ukoliko nam do navedenog datuma ne dostavite traženu dokumentaciju Općina će biti prisiljena tražiti povrat sredstava koji su Vam dodijeljeni prilikom objavljivanja Javnog poziva za financiranje udruga na području Općine.

S poštovanjem,

Pročelnica: Nataša Martinčević, struč.spec.admin.publ.