POZIV NA POČETNU KONFERENCIJU

POZIV NA POČETNU KONFERENCIJU

30 Lipanj, 2020

Udruga Meraki poziva sve zainteresirane na početnu konferenciju projekta Reci D.O.S.T.A! (Reci do obrazovanja slogom, tolerancijom i afirmacijom!), koja će se održati 30. lipnja, 2020. godine u Društvenom domu Kloštar Podravski, na adresi Trg Svete Obitelji 2, s početkom u 17:30h.

Projekt je odobren u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019/2020. godini. Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku isti je odobren za provedbu u vremenskom razdoblju od 8 mjeseci, a provodi ga udruga Meraki. Cilj projekta je prevencija svih pojavnih oblika nasilja (emocionalno, tjelesno, seksualno nasilje uključujući i elektroničko) nad i među djecom.

Projektom se želi smanjiti nasilje u obitelji, školi, zajednici i u digitalnom prostoru. Udruga Meraki će pripremiti za djecu, roditelje i lokalnu zajednicu niz aktivnosti kojima želi povećati stupanj informiranosti djece i roditelja za prepoznavanje nasilnih oblika ponašanja te primjereno reagiranje u slučaju nasilja kao i o dostupnosti odgovarajućih oblika pomoći i podrške.

Na početnoj konferenciji će se predstaviti aktivnosti koje će se provoditi, a to su:

- edukacije za djecu

- edukacije za roditelje

- izrada promotivnih i edukativnih materijala

- individualna savjetovanja za djecu i roditelje

- online i telefonsko savjetovanje

 

Poželjno je da svi zainteresirani koji žele doći na početnu konferenciju najave svoj dolazak na e-mail adresu udruge ngo.meraki ngo.meraki@gmail.com kako bi se prostor mogao prilagoditi mjerama Stožera civilne zaštite RH.