Poziv i upute za testiranje

5 Studeni, 2015

testiranjePoziv i upute za testiranje za radno mjesto višeg upravnog referenta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Podravski nalaze se u prilogu:

Upute.doc

Poziv.doc