Povećanje intenziteta potpore i uvođenje novih mjera

Povećanje intenziteta potpore i uvođenje novih mjera

12 Lipanj, 2020

Slijedom potrebnih prilagodbi koje su nastale zbog promjene tržišnih uvjeta  uslijed pandemije bolesti COVID-19, a u skladu s uredbama Europske komisije, Ministarstvo poljoprivrede najavilo je izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.
U skladu s mogućnostima spomenutih uredbi, pripremljene su tri interventne mjere čija će primjena vjerojatno zahvatiti i one koji su projekte, u trenutno otvorenim natječajima, već predali.

Povećanje intenziteta potpore

Povećanje intenziteta potpore usmjereno je projektima koji će se odobriti u razdoblju do 15. listopada ove godine u mjerama:
  • Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina - povećanje intenziteta potpore sa 50% na 60%
  • Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda - povećanje intenziteta potpore sa 70% na 80%

Nova mjera - Destilacija vina u kriznim slučajevima

Obzirom na velike poremećaje na tržištu, a posebno pad potrošnje vina, koji su nastali uslijed zatvaranja segmenta tržišta turizma i ugostiteljstva, potrošnja vina u RH u znatnom je padu. U takvim okolnostima javlja se problem nedostatka prijemnih i skladišnih kapaciteta kod proizvođača vina za prijem ovogodišnje berbe grožđa i proizvodnje vina.

U tu svrhu daje se potpora proizvođačima vina za provođenje krizne destilacije svojih neprodanih zaliha vina. O okviru ove mjere moguće je odobravanje potpore proizvođaču vina za isporučeno vino na destilaciju odobrenom destilateru. Kvota vina za destilaciju za koju će se dodijeliti potpora je 6.500.000 litara, uz ukupan iznos potpore za mjeru u iznosu od 38,3 milijuna kuna. Potporu bi ostvario proizvođač vina za prodano i isporučeno vino destilateru, u iznosu od 5,00 kn po litri vina uz nadoknadu troškova transporta vina do destilatera. Ujedno, osigurala bi se i potpora destilateru za destiliranje vina i nadoknadu tih troškova u iznosu od 0,5 kuna po litri vina.

Korisnici mjere su:

  • Proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar koji su prijavili stanje zaliha vina na dan 31. srpnja 2019. godine i koji su tijekom 2019. godine stavljali vino na tržište
  • Destilateri koji su registrirani za tu djelatnost i imaju svoje tehnološke kapacitete koji mogu predestilirati više od 5.000 hl u 24 sata

Nova mjera - Potpora za krizno skladištenje vina
 

Uslijed gore spomenutih okolnosti ograničene potražnje nužno je, također, u cilju osiguranja stabilnosti tržišta i cijena te sprječavanja urušavanja tržišta zbog povećane ponude, određenim mjerama smanjiti dostupnu količinu vina na tržištu.

Ova mjera za cilj ima prinudno skladištenje vina na razdoblje do 90 dana. Skladištenje se provodi u prostorima proizvođača vina ili prostorima u kojima proizvođač vina ima zakupljen prostor za skladištenje. Na skladištenje proizvođač može staviti vino koje je u pogledu enoloških zahtjeva pripremljeno za tržište i drži se u spremnicima, posudama u kojim se drži roba u rinfuzi (bulk). Nedovršena proizvodnja vina neće se moći ponuditi na skladištenje.

S obzirom na njen karakter, ova će mjera vinarima smanjiti troškove vezane uz zadržavanje, čuvanje i skladištenje vina koji predstavljaju dodatni financijski teret koji u normalnim okolnostima redovne prodaje ne bi postojali.

Kvota vina za skladištenje za koju će se dodijeliti potpora je 2.770.000 litara, a ukupan iznos potpore je 5 milijuna kuna. Potporu bi ostvario proizvođač vina za vino predano na skladištenje u iznosu od 0,6 kn/litra za 30 dana skladištenja. Time su korisnici mjere:
  • proizvođači vina upisani u Vinogradarski registar koji su prijavili stanje zaliha vina na dan 31. srpnja 2019. godine i
  • proizvođači vina koji su tijekom 2019. godine stavljali vino na tržište što dokazuju rješenjem o stavljanju vina na tržište Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.
Pored istaknutih mjera, izmjenama Nacionalnog programa predviđaju se i druge tehničke mjere vezane uz provedbu postojećih projekata, a koje bi korisnicima trebale olakšati uvjete provedbe i završetak odobrenih projekata, a u skladu s uvjetima koji su predviđeni uredbama EU.

Odluke vezane uz ove izmjene očekujemo u najkraćem mogućem roku.

Više o natječaju Investicije u vinarije i marketing vina možete pronaći ovdje.

Više o natječaju Restrukturiranje i konverzija vinogradamožete pronaći ovdje.
 
Više informacija o ostalim natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.