Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID-19 za listopad – prosinac

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID-19 za listopad – prosinac

8 Prosinac, 2020

Hrvatski zavod za zapošljavanje je objavio novu mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID-19 za period listopad – prosinac.

 

Prihvatljivi prijavitelji su sljedeći poslodavci:

trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te oni poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 30. lipnja 2020. godine.

 

Prihvatljivi sektori su:

 

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo,

Prijevoz putnika kopnom, zrakom i vodom, zračni prijevoz robe te uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom,

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti, proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih,

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu, kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti,

Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja,

Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača.

Prihvatljivi su i:

 

Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.

Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost.

Prihvatljivi korisnici su:

svi radnici zaposleni kod poslodavaca koji se prijavljuje te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

 

Iznos potpore je od 2.000 do 4.000 kn po radniku, a ovisi o postotku pada prihoda/primitaka (40% ili više). Vrijedi za radnike zaposlene zaključno s 30.9.2020. godine.

 

Trajanje mjere je za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2020. godine.

 

Više informacija pročitajte ovdje te nas možete kontaktirati putem službene e-mail adrese info@draftdoo.hr ili mobilnog telefona na broj 091 613 9616.