POTPISAN UGOVOR S MINISTARSTVOM ZNANOSTI I OBRAZOVANJA: Izgradnja DV Kloštar Podravski – dvije jedinice za vrtićku dob

POTPISAN UGOVOR S MINISTARSTVOM ZNANOSTI I OBRAZOVANJA: Izgradnja DV Kloštar Podravski – dvije jedinice za vrtićku dob

27 Ožujak, 2023

Općina Kloštar Podravski nalazi se u ruralnom području koje prema indexu razvijenosti od 94,18 spada u II. skupinu JLS, međutim rani i predškolski odgoj jedan je od prioritetnih ciljeva u koji se konstantno ulažu sredstva te raznim načinima pokušavaju osigurati prijeko potrebni dodatni materijalni i infrastrukturni kapaciteti. Slijedom navedenog vidljiva je jasna potreba za izgradnjom novog objekta i osiguravanjem novih dodatnih mjesta za usluge predškolskog odgoja i obrazovanja.

      Ovim projektom omogućiti će se pružanje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za dvije skupine vrtićke dobi: osigurava se adekvatan prostor za smještaj djece ne bi li se zadovoljile potrebe lokalnog stanovništva koje su sada znatno veće od kapaciteta koji su trenutno na raspolaganju, a samim time ostvaruje se cilj projekta koji je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ciljne skupine ovog projekta su djeca u dobi od 3 do 7 godine života s područja Općine Kloštar Podravski kojeg čine 4 naselja: Kozarevac, Prugovac, Budančevica i općinsko središte Kloštar Podravski. Glavne projektne aktivnosti koje će se provoditi kroz realizaciju projekta su: aktivnost izgradnja i opremanje,  aktivnost promidžbe i vidljivosti te aktivnost upravljanja projektom i administracija. 

      Provedba aktivnosti trajat će u vremenskom razdoblju od 40 mjeseci gdje je vrijeme za realizaciju zadano aktivnostima koje su isplanirane hodogramom. S obzirom da Općina Kloštar Podravski svojim proračunskim sredstvima nije u mogućnosti osigurati sredstva za provedbu projektnog prijedloga nužna su bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO 2021.-2026.) kako bi se projektni prijedlog realizirao i kako bi za dodatnih minimalno 40-tero djece bila osigurana usluga ranog i predškolskog odgoja na području Općine Kloštar Podravski.

      Projektni prijedlog  potpisuje tvrtka DTAFT d.o.o., a ukupna vrijednost projekta je određena u iznosu od 363.129,60 EUR/2.736.000,00 kuna. (dd)