Potpisan ugovor s APPRRR-om za TRŽNICU KLOŠTAR

Potpisan ugovor s APPRRR-om za TRŽNICU KLOŠTAR

4 Studeni, 2022

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila je Općini Kloštar Podravski na temelju Odluke o rezultatima administrativne provjere, najviši iznos i intenzitet potpore za projekt: Gospodarska građevina poslovne namjene tržnica Kloštar (s integriranom sunčanom elektranom) koja je koncipirana kao gospodarska građevina poslovne namjene (uslužna) koja će imati prizemlje s zatvorenim i otvorenim dijelom tržnice. Zatvoreni dio činit će 8 prodajnih prostora, hladnjača, strojarnica i sanitarni čvor, dok je otvoreni dio zamišljen kao natkriveni prostor za prodaju proizvoda na prodajnim stolovima. Osnovna svrha i razlog ulaganja je osiguravanje odekvatnog prostora velikom broju gospodarstvenika s područja općine za prodaju svojih proizvoda i usluga, dok je cilj potaknuti lokalno ali i šire stanovništvo na kupovinu domaćih i kvalitetnih proizvoda te ujedno pomoći  gospodarstvenicima da svoje proizvode ponude na domaćem tržištu.

Općina Kloštar Podravski javila se na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji se financira iz „Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – Europa ulaže u ruralna područja“.

Izrađena je Projektna dokumentacija s opisom i grafičkim prikazom građevine i  Projektna dokumentacija – Glavni projekt s troškovnikom-geodetski elaborat, a slijedni Javna nabava za izvođače radova.

APPRRR je za izgradnju Tržnice Kloštar odobrio iznos od 7.515.600,00 kuna. (dd)