Potpisan ugovor o sufinanciranju

Potpisan ugovor o sufinanciranju

25 Svibanj, 2018

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i ravnateljica „PORE“ KKŽ Melita Birčić zajedno s načelnicima, zamjenicima načelnika te predstavnicima gradova sudjelovali su na potpisivanju Ugovora za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Konačnom odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za lokalne razvojne EU projekte jedinicama lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije dodijeljeno je ukupno 2.000.000,00 kuna, dok je na razini Republike Hrvatske potpisano 264 ugovora ukupne vrijednosti 57.000.000,00 kuna. Na Poziv je bilo prijavljeno ukupno 578 projektnih prijedloga, 353 projekta komunalne infrastrukture i 225 projekata socijalne infrastrukture, a sredstva su dodijeljena za 264 najkvalitetnija projekta koje će biti moguće kandidirati na ESI fondove ili na druge trenutno raspoložive financijske mehanizme.
(preuzeto sa stranica PORA-e)
Na svečanosti je bio i naš načelnik Siniša Pavlović, koji je potpisao ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Projekt izgradnje tržnice i poslovnog prostora u vrijednosti od 170.000,00 kuna.