Potpisan Ugovor o nastavku izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta

Potpisan Ugovor o nastavku izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta

11 Kolovoz, 2020

Načelnik Općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović i direktor „Bistre“ iz Đurđevca Krešimir Habijanec, potpisali su Ugovor o nastavku izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta na području Općine Kloštar Podravski. Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave izabran je najpovoljniji ponuditelj, sukladno objavljenim kriterijima za donošenje odluke o odabiru te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Vrijednost za izvođenje radova procjenjuje se na iznos od 3.490.235,29 HRK (s PDV-om).

Rok  za izvođenje radova počinje teći danom uvođenja u posao, a završava najkasnije u roku od 60 dana od uvođenja u posao.