Podsjetnik za Udruge

Podsjetnik za Udruge

14 Ožujak, 2018

Podsjećamo sve Udruge sa područja Općine Kloštar Podravski da je dana 19. ožujka 2018. godine do 13:00 sati zadnji rok prijave na Javni poziv za financiranje potrebe provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu i Javni poziv za financiranje provedbe programa udruga civilnog društva na području Općine Kloštar Podravski za 2018. godinu.

Pročelnica: Nataša Martinčević, struč.spec.admin.publ.