Planiranje poboljšanja prometne infrastrukture

Planiranje poboljšanja prometne infrastrukture

22 Srpanj, 2021

Ulaganje u izgradnju nove prometne infrastrukture

Na inicijativu općinskog načelnika održan je radni sastanak kome su se odazvali načelnik PP Đurđevac Marijan Slaviček, ravnatelj ŽUC-a Dragutin Guzalić, projektantski tim te predstavnici MO. Tematika je bila usmjerena na realizaciju projekata usporavanja prometa na županijskim cestama  koje povezuju Budančevicu i Prugovac te Kloštar Podravski i Kozarevac. Za naselje Prugovac predviđeno je postavljanje usporivača prometa u samom centru naselja, kod sportskih terena NK Prugovac dok je u Kozarevcu lokacija sužena na dio ceste koja je u blizini novog rotora koji će uskoro biti u gradnji.

Nakon ishođenja potrebne dokumentacije koja obuhvaća izradu Glavnog projekta i Građevinsku dozvolu, krenut će se u realizaciju istih. Predviđen završetak radova očekuje se do kraja ove kalendarske godine.

Kao podsjetnik spomenuta je vrlo uspješna suradnja s Hrvatskim cestama d.o.o. s kojom je općina Kloštar Podravski realizirala projekte na cesti D-2: izgradnju kružnog toka u naselju Kloštar Podravski, postavljanje semafora kod osnovne škole, postavljanje radara u Budančevici te ugradnju mikroasfalta u Budančevici.

Sada se u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Križevci kreće na županijske ceste, u naselja Kozarevac i Prugovac, s jedinim ciljem: sigurnost svih sudionika prometa podići na još veši stupanj.

Isto tako, sljedeće godine se od strane HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. očekuje planirano uređenje cestovno-pružnih prijelaza na relacijama Kloštar Podravski-Kozarevac i Kloštar Podravski – Dinjevac gdje je projektom utvrđeno postavljanje polubranika sa svjetlosnim uređajima.

Prema statistikama koje vodi Policijska postaja Đurđevac, nakon nabrojenih realiziranih projekata, sigurnost prometovanja na nivou Općine Kloštar Podravski je povećana što potvrđuje smanjenje prometnih nesreća te broj nastradalih osoba. Nadamo se da će uz najavu novih projekata, rezultati biti još bolji.