Općina zaposlila 7 žena kroz mjeru javni rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

18 Travanj, 2016

Hrvatski zavod za zapošljavanje, kroz paket mjera usmjerenih nezaposlenim ženama, provodi već dulji niz godina mjeru javni rad - pomoć zajednici kojoj je cilj promicanje zapošljavanja žena na poslovima skrbi o starijima i nemoćnima.
Osnovni cilj aktivnosti koje će se provoditi u sklopu programa javnog rada, osim poticanja zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena niže razine obrazovanja je i prevencija prerane institucionalizacije starijih osoba, njihova socijalizacija, a samim time i poboljšana kvaliteta života.
Usluge koje su prema ovom Programu dostupne usmjerene su na pet glavnih područja: organiziranje prehrane, kućni poslovi i uređenje okućnice, osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb, psihosocijalna podrška te posredovanje u ostvarivanju različitih prava. Usluge su prilagođene uočenim potrebama starijih osoba, a osobito potrebe za pomoći u prevladavanju usamljenosti i socijalne isključenosti.

Cilj navedenog projekta je poboljšanje kvalitete življenja starijih korisnika socijalne skrbi te ostalih osoba starije životne dobi kroz izvaninstitucionalne oblike skrbi u lokalnoj zajednici, sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba te poticanje međugeneracijske solidarnosti na području lokalne zajednice. Također, kroz projekt će se prikupiti nužni podaci o potrebama korisnika koji će pomoći kasnijem osmišljavanju aktivnosti te ponovnoj realizaciji sličnih programa.
Općina Kloštar Podravski zaposlila je 7 žena koje su zadovoljavale tražene kriterije za zapošljavanje ciljanih skupina.