Općina Kloštar Podravski sufinancira radne bilježnice i likovnu mapu za učenike 1. razreda

Općina Kloštar Podravski sufinancira radne bilježnice i likovnu mapu za učenike 1. razreda

16 Kolovoz, 2021

Na temelju Odluke o ostvarivanju prava na radne bilježnice i likovnu mapu za učenike 1. razrede osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.,  roditelji polaznika 1. razreda imali su mogućnost podnijeti zahtjev i ostvariti svoje pravo. To znači da će radne bilježnice i likovne mape biti dodane besplatnim udžbenicima te će početak nove školske godine „biti lakši“ za sretan početak osmogodišnjeg školovanja.

Sredstva za radne bilježnice i likovne mape osigurana su u Proračunu Općine Kloštar Podravski.