OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI RASPISALA JE JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA NABAVE RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE KLOŠTAR PODRAVSKI

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI RASPISALA JE JAVNU NABAVU ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA NABAVE RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE KLOŠTAR PODRAVSKI

4 Studeni, 2020

Općina Kloštar Podravski raspisala je javnu nabavu za predmet nabave  izgradnje školsko-sportske dvorane Kloštar Podravski.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 9.400.000,00 kuna (bez PDV-a 25%).

Financijska sredstva za nabavu planirana su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu i Projekcijama za 2021. i 2022. te u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i Projekcijama za 2021. i 2022.

Kriterij odabira u ovom postupku nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 25. studenoga 2020. godine do 12:00 sati, ponude će se otvarati istodobno s istekom roka za dostavu ponuda u prostorijama Općine Kloštar Podravski.  

U stručno povjerenstvo u ovom postupku nabave imenuju se:

  1. Nataša Martinčević, pročelnica JUO Općine Kloštar Podravski,
  2. Dubravka Domović, administrativni referent u Općini Kloštar Podravski,
  3. Vedrana Podnar, dipl.oec.univ.spec.oec., viša savjetnica-specijalistica za javnu nabavu u Koprivničko-križevačkoj županiji,
  4. Melita Bušljeta, dipl.iur., viša savjetnica za pravne poslove u Koprivničko-križevačkoj županiji,
  5. Jelena Kralj, mag.iur., viša stručna suradnica za europske fondove u Koprivničko-križevačkoj županiji.