OGRANIČAVA SE RAD SA STRANKAMA

OGRANIČAVA SE RAD SA STRANKAMA

17 Ožujak, 2020

Obavještavamo sve mještane da NE DOLAZE OSOBNO U PROSTORIJE OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI I U PROSTORIJE KOMUNALNOG PODUZEĆA KP KLOŠTAR PODRAVSKI, ukoliko to nije krajnje nužno.

Ukoliko postoji krajnje nužna potreba za dolaskom, neka se OBAVEZNO PRETHODNO NAJAVE telefonskim pozivom ili elektroničkom poštom.

Općina Kloštar Podravski i KOMUNALNO KP  radit će prema redovnom radnom vremenu, ali će se komunikacija vršiti SAMO TELEFONSKIM ILI ELEKTRONIČKIM PUTEM.

U tu svrhu možete nas kontaktirati preko sljedećih telefonskih brojeva i e-mailova:

-OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI:

procelnik.natasa@klostarpodravski.hr ili 048/816-066.

 

-KOMUNALNO KP:

komunalnokp1@gmail.com ili 048/625-414.