ODRŽANA JE 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

ODRŽANA JE 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

1 Prosinac, 2023

        U srijedu, 29. studenoga 2023. godine održana je  23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski pod predsjedanjem predsjednice vijeća Marije Šimunko, a uz prisustvo načelnika Siniše Pavlovića, djelatnika općine i djelatnika KOMUNALNO KP.

      Prema usvojenom dnevnom redu,  vijećnici su raspravljali i donosili odluke o 32 točke. Donesene su: Odluka o visini iznosa participacije Općine Kloštar Podravski za  redovite programe i jaslice DV Potočnica Pitomača, Dječji vrtić „Maslačak“  Đurđevac i DV „Bubamara“ Kalinovac u 2024. godini, Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja Općine Kloštar Podravski u 2024. godini, Odluka  o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski u 2024. Godini, Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Podravski (Prugovac), Odluka o  promjeni sjedišta društva KOMUNALNO KP društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge, Odluka o kreditnom zaduženje Općine Kloštar Podravski, Odluka o kreditnom zaduženju,  Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kloštar Podravski te Odluka o lokalnim porezima.

       Isto tako, donesene su II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2023. godinu i Projekcije Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. i 2025. godinu, II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2023. godini, II. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2023. godini, Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2023. godini i Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2023. godini.

     Na ovoj sjednici izglasan je plan Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu i Projekcije Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2025. i 2026. Godinu kao i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu. U 2024.godini planirani su prihodi i primici u iznosu od 5.493.328,91 EUR te u istom iznosu rashodi i izdaci.

     Da bi se u novu kalendarsku godinu ušlo što spremnije, doneseni su Planovi i Programi za 2024. godinu: Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, Program javnih potreba u sportu na području Općine Koštar Podravski za 2024. godinu, Program javnih potreba u području djelovanja udruga na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu te Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Podravski u 2024. godini.

      Raspravljalo se i donosilo akte koji su potrebni za provođenje programa sustava Civilne zaštite te je donijeta Analiza stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Kloštar Podravski za 2023. godinu, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2024. - 2027. godine  i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.

      Nakon kontrole zakonitosti, svi akti će biti objavljeni na službenim stranicama Općine Kloštar Podravski.