Održan radni sastanak s predstavnicima HEP-a

Održan radni sastanak s predstavnicima HEP-a

16 Travanj, 2019

U uredu općinskog načelnika sastali su se predstavnici HEP-a: direktor HEP -a ODS d.o.o. Elektra Koprivnica Goran Pakasin sa suradnicima Ivanom Gregurom i Tomislavom Sinjeri te voditelj Elektre Đurđevac Ivan Kolarić. Radna tema je bila vezana za rekonstrukciju i izmještanje električne mreže na području Općine Kloštar Podravski. Planirana dinamika radova ide svojim tijekom tako da su sudionici sastanka zadovoljni realizacijom radova.

Predviđa se da bi do kraja ove godine mogla biti izmijenjena kompletna javna rasvjeta: betonski stupovi i nove rasvjetne LED žarulje.

Sastanak je završio u pozitivnom ozračju, kako na zadovoljstvo općinskog načelnika tako i gostiju iz HEP-a.