Održan radni sastanak općinskog načelnika s predstavnicima FZOEU-a

12 Veljača, 2016

fzoeu11. veljače održan je radni sastanak općinskog načelnika s predstavnicima FZOEU-a gosp. Zlatkom Novota i gđom. Irenom Hrković.

Predstavnici Fonda obavili su očevid odlagališta komunalnog otpada "Peski" u cilju obnavljanja aktivnosti na provođenju programa sanacije odlagališta "Peski". Tijekom 2016. i 2017. godine Općina Kloštar Podravski namjerava u cijelosti sanirati odlagalište "Peski" i riješiti se "ekološke bombe" u svrhu čišćeg zraka i očuvanja okoliša.