Održan radni sastanak na temu problematike rudne rente od eksploatacije ugljikovodika po jedinicama lokalne samouprave

6 Svibanj, 2016

IMG 3428Dana 5. svibnja 2016. godine u 11:00 sati u restoranu „Šport“ u Kloštru Podravskom održan je radni sastanak na temu problematike rudne rente od eksploatacije ugljikovodika po jedinicama lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije, Virovitičko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.
Sastanku su nazočili predstavnici Koprivničko-križevačke županije zamjenik župana, gosp. Darko Sobota i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu gosp. Marijan Štimac te predstavnici jedinica lokalne samouprave Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije i to Općine Kloštar Podravki, Općine Drnje, Općine Ferdinandovac, Općine Đelekovac, Općine Gola, Općine Kalinovac, Općine Koprivnički Ivanec, Općine Molve, Općine Novigrad Podravski, Općine Novo Virje, Općine Podravske Sesvete, Općine Virje, Općine Veliko Trojstvo, Općine Šandrovac, Općine Severin, Općine Velika Pisanica, Općine Pitomača i Općine Špišić Bukovica.

Na sastanku je istaknut negativan odgovor odnosno očitovanje od strane Ministarstva gospodarstva od 29. svibnja 2015. godine na upućene dopise Koprivničko-križevačke županije od 4. svibnja 2015. godine uz priloženi dopis župana potpisan od strane 24 načelnika odnosno gradonačelnika jedinica lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije te Bjelovarsko-bilogorske županije potpisan od strane 5 načelnika odnosno gradonačelnika jedinica lokalne samouprave kojima se predlaže izmjena članka 6. Uredbe o novčanoj naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na način da se varijabilni dio naknade od pridobivenih ugljikovodika dijeli tako da 50% ide jedinicama lokalne samouprave na čijem području se otkopava/pridobiva mineralna sirovina, 20% jedinicama područne (regionalne) samouprave, na čijem području se otkopava/pridobiva mineralna sirovina i 30% državnom proračunu. Ministarstvo gospodarstva je uputilo Ministarstvu financija spomenute dopise Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko – bilogorske županije glede mijenjana spornog članka 6. Uredbe o novčanoj naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Odgovor Ministarstva je bio sljedeći:
„Budući da se predmetnim Izmjenama i dopunama predlaže smanjenje prihoda državnog proračuna iste nismo u mogućnosti podržati. Naime Republika Hrvatska se od siječnja 2014. godine nalazi u Proceduri prekomjernog proračunskog manjka s definiranim obvezujućim preporukama za njegovo smanjenje usvojenim od Vijeća ministara Europske unije. U travnju 2015. godine Vlada Republike Hrvatske u Okviru Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2018. godine utvrdila mjere za rješavanje prekomjernog proračunskog manjka. Svako smanjenje prihoda državnog proračuna dovelo bi u pitanje ostvarenje cilja proračunskog manjka“.

Zbog nezadovoljstva prisutnih načelnika jedinica lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Virovitičko-podravske županije glede odgovora resornog Ministarstva, na sastanku je predloženo da se osnuje radna skupina koja će zastupati predstavnike jedinica lokalne samouprave spomenutih županije pred Vladom RH i resornim Ministarstvom te da se dogovorno pokuša riješiti spomenuti problem rudne rente, odnosno povećanje varijabilnog dijela jedinicama lokalne samouprave koji je potreban za normalno funkcioniranje jedinica lokalne samouprave. Zahtjeva se povećanje rudne rente koja se prima od INE-e kao naknade za eksploataciju nafte i plina s bušotinama na svome teritoriju na 12% tržišne vrijednosti eksploatiranih količina. Također raspravljalo se je i o tome da bi pri kandidiranju projekta jedinice lokalne samouprave na čijem području se otkopava/pridobiva mineralna sirovina trebale dobivati veće bodove zbog same onečišćenosti područja na kojem se otkopava/pridobiva mineralna sirovina.

{gallery}klostar65{/gallery}