Odluka o financiranju - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Prvi poziv

Odluka o financiranju - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Prvi poziv

9 Prosinac, 2022

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv te donijelo Odluku o financiranju 255 projektnih prijedloga u ukupnome iznosu od 1.266.336.000,00 HRK (168.071.670,32 EUR), od kojih bespovratna sredstva iznose 1.253.700.047,94 HRK (166.394.591,27 EUR).

Općini Kloštar Podravski za projekt Izgradnja Dječjeg vrtića Kloštar Podravski – dvije jedinice za vrtićku dob odobrena su sredstva u iznosu od 2.736.000,00 HRK (363.129,00 EUR).

Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%. U sklopu ovog Poziva financirat će se izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje predškolskih ustanova u svrhu omogućavanja dostupnosti kvalitetnog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.

Projektni prijedlog za Općinu Kloštar Podravski izradila je tvrtka DRAFT d.o.o..