Obraćanje načelnika Siniše Pavlovića

Obraćanje načelnika Siniše Pavlovića

6 Travanj, 2020

Poštovani stanovnici Općine Kloštar Podravski, 

nalazimo se u nepredviđenoj i opasnoj životnoj situaciji, posebno jer se pokušavamo boriti protiv nevidljivog „neprijatelja”.

Svakodnevna samozaštita postala nam je način života. Ovom prilikom sve Vas pohvaljujem i molim da nastavimo s propisanim mjerama: zabrana korištenja javnih površina i zabrana okupljanja na dječjim igralištima i sportskim terenima za vrijeme epidemije COVID-19, koji je zaprimljen od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-03/20-11/3 UR BROJ: 511-01-330-20-102. 

Svakodnevnim obilascima ustanovljeno je kako se sve trgovine pridržavaju higijenskih mjera zaštite, mještani poštuju propuštanje ograničenog broja ljudi i drže se propisanog razmaka između osoba kao zaštitne mjere. Molim Vas pridržavajmo se svi navedenih ograničenja jer samo na taj način ćemo očuvati svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih. 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donesenom ODLUKOM o zabrani napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj: KLASA: 810-06/20-01/7 UR BROJ: 511-01-300-20-14 preporučio je i ograničio nepotrebno kretanje svih onih koji nisu u prijekoj potrebi.

 

Još jednom Vas molim za pridržavanje svih mjera koje su trenutno na snazi kao i poštivanje naputka OSTANITE DOMA!

 

Što više samokontrole i samozaštite primjenjujemo, nadamo se i vjerujemo da ćemo tim prije izaći iz postojećih ograničenja.

 

Molim vas ČUVAJMO JEDNI DRUGE!

 

Vaš načelnik Siniša Pavlović