OBJAVLJEN OGLAS o upisu djece u Dječji vrtić IGRA, Područni objekt Kloštar Podravski za pedagošku godinu 2021./2022.

OBJAVLJEN OGLAS o upisu djece u Dječji vrtić IGRA, Područni objekt Kloštar Podravski za pedagošku godinu 2021./2022.

3 Veljača, 2021

Dječji vrtić Igra

Kneza Domagoja 93

48000 Koprivnica

 

 

 

OBJAVLJUJE   OGLAS

o upisu djece u Dječji vrtić IGRA, Područni objekt Kloštar Podravski

za pedagošku godinu 2021./2022.

 

  1. Upis se provodi u redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od tri godine života do polaska u osnovnu školu koji će se ostvarivati u Područnom objektu Kloštar Podravski (Oderjan 40, Kloštar Podravski).

 

  1. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 1. veljače 2021. (ponedjeljak) do 15. veljače 2021. (ponedjeljak) u vremenu od 8:00 do 13:00 sati na adresi Područnog objekta Kloštar Podravski u Kloštru Podravskom, Oderjan 40.

Zahtjevi za upis djece s prilozima mogu se poslati i preporučenom poštom na adresu Dječjeg vrtića Igra, Kneza Domagoja 93, 48000 Koprivnica.

 

  1. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Zahtjev za upis djeteta (obrazac zahtjeva preuzima se na upisnom mjestu ili na

    internetskoj stranici Vrtića vrticigra.hr)

2. Rodni list djeteta - kopija

3. Preslike osobnih iskaznica roditelja i djeteta ili Uvjerenje MUP-a o prebivalištu

     roditelja i djeteta, ne starije od 6 mjeseci

4. Potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (izdaje

     nadležni liječnik - pedijatar neposredno prije polaska u vrtić)

5. Ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes

 

  1. Prednost pri upisu u Vrtić ostvaruju djeca u dobi od godinu dana pred polazak u osnovnu školu te djeca čija oba roditelja ili jedan roditelj u jednoroditeljskim obiteljima imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kloštar Podravski.

 

  1. Rješenje o upisu djece bit će doneseno u roku od najkasnije 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

 

  1. Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektroničke pošte: djecji.vrtic.igra@gmail.com te putem telefona 048/864-166.

 

 

RAVNATELJICA

 

Gabrijela Golub, prof.