Objavljen Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

12 Listopad, 2020

Prijave se zaprimaju od 9. studenog 2020. godine. Ukupna vrijednost natječaja je 50.000.000,00 HRK, dok je stopa sufinanciranja 100%.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/2019 i 37/2020) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljivi korisnici su:
– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
* U smislu ovoga natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvor: ruralnirazvoj.hr