OBAVIJEST - VLASNICIMA KLIJETI U PREDJELU VESELI BREG, OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

OBAVIJEST - VLASNICIMA KLIJETI U PREDJELU VESELI BREG, OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

26 Siječanj, 2021

HEP ODS D.O.O.

ELEKTRA KOPRIVNICA,

SLUŽBA ZA TERENSKE AKTIVNOSTI

je u procesu revitalizacije NN (nisko naponske) mreže koja se napaja iz TS 10/0,4 kV Veseli breg.

 

Stara mreža na drvenim stupovima  je dotrajala te uzrokuje dosta kvarova, a naročito za olujnog nevremena. Kupci ostaju bez električne energije te se mora pristupiti modernizaciji: zamjeni stupova i golih vodiča sa samonosivim kabelskim snopom.

 

U tijeku su pripremni radovi:  iskolčenje, doprema i razvoz stupova i sl., a nakon toga slijedi izvođenje.