Obavijest sportskim udrugama na području Općine Kloštar Podravski

27 Siječanj, 2017

Mole se SPORTSKE UDRUGE na području Općine Kloštar Podravski da do 28. veljače 2017. godine dostave u Općinu Kloštar Podravski popunjene obrasce radi izvještavanja o provedbi svojeg programa i utrošenim sredstvima u 2016. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Navedeno će se uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o mogućnosti financiranja njihovih programa i projekata u 2017. godini. Izvještaji se mogu dostaviti u papirantom obliku ili na mail opcina-klostar-podravski@kc.t-com.hr

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.