Obavijest u vezi odvoza glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada na području Općine Kloštar Podravski

Obavijest u vezi odvoza glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada na području Općine Kloštar Podravski

23 Ožujak, 2020

Obavijest u vezi odvoza glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada na području Općine Kloštar Podravski

  1. Zbog pandemije koronavirusa odvoz glomaznog otpada neće se do daljnjega vršiti. Novi termini odvoza bit će naknadno određeni, o čemu ćemo korisnike pravovremeno obavijestiti.
  2. Redovni odvoz miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog otpada (papir i plastika) za sada se obavlja prema utvrđenom rasporedu.
  3. Sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH, molimo korisnike da čim manje prilaze radnicima Drava Kom-a na terenu, a ako je to baš neophodno da drže minimalni razmak od 2m