Obavijest studentima

10 Listopad, 2016

Obavještavamo sve studente s područja Općine Kloštar Podravski, da najkasnije do 31. listopada 2016. godine, dostave osobno u Općinu Kloštar Podravski ili putem maila (opcina-klostar-podravski@kc.t-com.hr), odgovarajući dokaz o upisu u akademsku godinu 2016/2017 i vlastiti račun banke na koji će se izvršiti uplate.

U protivnom, neće ostvariti pravo na bespovratnu novčanu pomoć.

Općina Kloštar Podravski