OBAVIJEST - Prijave za sanaciju stršljenova i njihovih kolonija

OBAVIJEST - Prijave za sanaciju stršljenova i njihovih kolonija

16 Kolovoz, 2022

Zbog učestalih upita mještana daje se

O B A V I J E ST

 

Prijave za sanaciju stršljenova i njihovih kolonija možete izvršiti  u Općini Kloštar Podravski

Tel:  048/816 066

 e-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr