Obavijest o provođenju sigurnosne mjere obaveznog testiranja na području županije

Obavijest o provođenju sigurnosne mjere obaveznog testiranja na području županije

15 Studeni, 2021

Temeljem Odluke Stožera CZ RH  o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova na području Koprivničko-križevačke županije, od danas, ponedjeljka 15. studenoga od 15 sati je moguće testiranje na SARS CoV-2 virus.

Testiranje se odnosi na GRUPE  (državni službenici i namještenici u javnim službama, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenici trgovačkih društava i ustanova u kojima većinski udio ima država ili jedinice lokalne ili regionalne samouprave).

Molimo sve zainteresirane pravne osobe, tvrtke, ustanove i institucije koje podliježu Odluci da danas do 12 sati  na adresu biserka.zlatar@dzkkz.hr dostave POPIS svojih zaposlenika koji se trebaju testirati (ime i prezime te mjesto prebivališta). Poslodavci će nakon toga zaprimiti termin i lokaciju testiranja te će o tome obavijestiti svoje zaposlenike. Molimo da se zaposlenici pridržavaju termina i rasporeda kako se na punktovima za testiranje ne bi stvarale gužve!

Testiranje će se danas od 15 sati obavljati na tri lokacije – drive in punkt na prostoru Sajmišta u Koprivnici  te u krugu Doma zdravlja u Križevcima i Đurđevcu (prostori na kojima se obavlja PCR testiranje). Napominjemo kako će se testiranje obavljati ISKLJUČIVO prema popisima GRUPA koje će danas do 12 sati dostaviti poslodavci!

Nakon obavljenih testiranja, rezultati će u tabelarnom prikazu  biti DOSTAVLJENI POSLODAVCIMA i taj će popis služiti kao dokaz za ulazak zaposlenika u službene prostorije.

Molimo ustanove koje temeljem organizacijskog ustroja unutar svojih sustava  imaju zdravstvene djelatnike (npr. ustanove predškolskog odgoja – vrtići), da potrebe za brzim antigenskim testovima iskažu danas do 12 sati  slanjem popisa na adresu epidemiologija.kc@zzjz-kzz.hr.

Također napominjemo da se ova uputa ne odnosi na ustanove koje pružaju uslugu u sustavu socijalne skrbi, one nastavljaju s testiranjima sukladno dosadašnjoj organizaciji.

Posebno skrećemo pozornost  kako se  Odluka ne primjenjuje na:

 • zaposlenike zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i na privatne zdravstvene radnike, na prijem pacijenata u zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih djelatnika te na zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi, na koje se primjenjuju posebne odluke
 • studente prilikom boravka u prostorima visokih učilišta osim ukoliko visoko učilište ne odluči drugačije
 • učenike prilikom boravka u prostorima škola i odgoj­no-ob­razovnih ustanova
 • osobe mlađe od 16 godina
 • osobe koje dovode dijete ili učenika u dječji vrtić ili osnovnu školu ili ustanovu za odgoj i obrazovanje djece i adolescente s posebnim potrebama
 • osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe
 • osobe koje u poslovnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dolaze podići svoju EU digitalnu COVID potvrdu
 • osobe čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima
 • korisnike poštanskih usluga koji moraju preuzeti pošiljke čije nepreuzimanje bi imalo pravne posljedice
 • osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom

Sukladno Uputi  HZJZ-a  u vezi EU digitalne COVID potvrde ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju u sustavu zdravstva za pacijente EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente u sustavu zdravstva se ne traži :

 • Ako bi odgađanje  prijema  narušilo  zdravstveno  stanje,  već  se  pacijenti  zaprimaju,

izoliraju,  testiraju,  te  im  se  u  slučaju pozitivnog nalaza pruža odgovarajuća zdravstvena

skrb u izolaciji

 • U svim djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite
 • U bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti kod pregleda, planiranih i

drugih    boravaka  u  dnevnoj  bolnici  i  dijagnostičkih  i  terapijskih  postupaka  koji  ne

generiraju aerosol

 • Kod pružanja hitne medicinske pomoći
 • Kod pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti

COVID-19

 

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije