Obavijest o plakatiranju

8 Rujan, 2016

Na temelju 52. Odluke o komunalnom redu na području Općine Kloštar Podravski (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 12/09. i 15/13) izdajemo sljedeću

OBAVIJEST

Za vrijeme trajanja izborne promidžbe plakati se mogu postavljati na određenim mjestima na temelju podnesenog zahtjeva i odobrenja.
Plakati, oglasi i slične obavijesti mogu se samo postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stupovima i oglasnim ormarićima.
Zabranjeno je oštećenje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela, kao i postavljanje oglasa bez odobrenja općinskog načelnika, obavijesti, reklama i slično na te objekte, osim ukrasnih zastavica.